Kerkdienst schildwolde online dating Chat sex anglaises gratuit

Het beschreven gebied bestaat vrijwel volledig uit bedrijventerreinen.

Vrijwel alle straatnamen herinneren aan de handelsrelaties die Groningen al in de vroege middeleeuwen onderhield met steden in Noord-Duitsland, Polen, de Scandinavische en de Baltische landen, maar ook met plaatsen langs de Vlaamse, Engelse en Franse kust. De buurt wordt begrensd door de spoorlijn, de Noorderstationstraat, het Noorderplantsoen en het Reitdiep.

De Vinkenstraat en omstreken na WO II, de Pioenbuurt rond 1950.

Voor deze lijst wordt de binnenstad begrensd door de Noorderhaven-Spilsluizen-Bloemstraat in het noorden, de Oostersingel-Damsterkade in het oosten, het Verbindingskanaal in het zuiden, en de Westerhaven – Westersingel in het westen.

Het plan is naderhand aangepast en in hoofdzaak in de jaren zestig van de vorige eeuw gerealiseerd.

Coendersborg is genoemd naar de voormalige borg van de familie Coenders. Genoemd worden alleen de voor Groningen specifieke straatnamen die een toelichting behoeven, alsmede de straatnamen van de met Groningen verbonden of uit Groningen afkomstige bestuurders en politici.

De wijk wordt aan de noordzijde begrensd door het Verbindingskanaal, aan de oostzijde door de spoorlijn, aan de zuidzijde door het Helperdiep en aan de westzijde door het Noord-Willemskanaal.

De namen van de straten in de Rivierenbuurt zijn niet opgenomen.

Leave a Reply

  1. Can zap chat porno 21-Jun-2017 01:19

    Usually this includes the ability to send you messages.